Societatea de Probabilitati si Statistica din Romania a fost creata in anul 1991, avind caracter profesional si neguvernamental. Societatea reuneste cercetatori din Romania sau din strainatate, care lucreaza in domeniul Teoriei Probabilitatilor, Statisticii sau aplicatiilor acestora.
Scopul societatii este de a contribui la ridicarea nivelului ştiinţific al membrilor săi, de a face cunoscute rezultatele muncii de cercetare a membrilor săi, în ţară şi peste hotare, de a realiza şi întreţine relaţii de specialitate cu celelalte societăţi ştiinţifice din ţară şi cu organizaţii ştiinţifice din alte ţări. De la infiintarea societatii, presedintele acesteia este Acad. Marius Iosifescu, iar vicepresedinte este Acad. Ioan Cuculescu.
Din 2017, secretarul stiintific este Ciprian Tudor.

The Romanian Society of Probability and Statistics has been created in 1991, as a professional non-governmental organization. Its members are researchers from Romania and abroad, with research interest in Probabilility Theory, Statistics and their applications.
The purpuse of the society is contribute to raising the scientific level of the research in Probability and Statistics in Romania, to make known the results of the research work of its members, in the country and abroad, to develop and maintain specialized relations with the other scientific societies in the country and with scientific organizations from other countries. Since its founding, its president is Acad. Marius Iosifescu, and vice president is Acad. Ioan Cuculescu.
From 2017, the scientific secretary is Ciprian Tudor.