Obiective

Societatea de Probabilitati si Statistica din Romania are ca scop:

  1. sa promoveze si sa stimuleze cercetarea stiintifica in domeniul Teoriei Probabilitatilor, Statisticii Matematice si aplicatiilor acestora;
  2. sa contribuie la ridicarea nivelului stiintific al membrilor sai si la dezvoltarea interesului pentru Teoria Probabilitatilor si Statistica Matematica;
  3. sa faca cunoscute rezultatele muncii de cercetare a membrilor societatii in tara si peste hotare;
  4. sa colaboreze si sa intretina relatii de specialitate cu celelalte societati stiintifice din tara si cu organizatii stiintifice din alte tari.

Pentru realizarea scopului urmarit Societatea de Probabilitati si Statistica din Romania desfasoara urmatoarele activitati principale:

  1. organizeaza sedinte de comunicari si informari stiintifice, referate, excursii de studii si de informare-documentare, cursuri de vara, schimbrui de experienta, consultatii; participa la manifestari interne si internationale de Teoria Probabilitatilor, Statistica Matematica si aplicatiile lor; organizeaza schimburi de publicatii si de informatii stiintifice pe plan national si international;
  2. editeaza reviste de specialitate si publica lucrari cu caracter stiintific si aplicativ;
  3. stimuleaza si valorifica activitatea stiintifica colectiva si individuala a membrilor sai;
  4. colaboreaza cu alte societati, institutii stiintifice, institute de cercetare si cu institute de invatamant superior din tara si strainatate;
  5. Societatea de Probabilitati si Statistica din Romania se poate afilia, potrivit legilor statului, la organizatii internationale similare.

Scroll to top